خصوصی
 
پژوهش مرادی

                     بسم الله الرحمن الرحیم   

موضوع:بررسی تاثیر  بازی (بازی های کودکانه مثل  دویدن –عروسک بازی و..)بر رشد  شخصیت کودکان (جسمی-ذهنی-عاطفی- اجتماعی-اخلاقی)بین سنین2-6  ساله در شهر کرمانشاه

چکیده تحقیق:

تحقیق حاضر  به بررسی  تاثیر بازی بر  شخصیت  کودکان از  لحاظ جسمی  -ذهنی –عاطفی –اجتماعی-اخلاقی در کودکان 2-6

 ساله  که  معمولا در  مهدکودک  یا  پیش دبستانی  تحت  آموزش  قرار   می گیرند " می  پردازند:

فرضیه های  تحقیق  نیز شامل  این  موارد  می باشد بازی  بر رشد  شخصیت  کودکان  موثر است –بازی  بر رشد جسمی کودکان  موثر است –بازی بر رشد ذهنی  کودکان موثر  است –بازی بر رشد عاطفی کودکان  موثر است-بازی  بر رشد  اجتماعی  کودکان  موثر  است-بازی  بر  رشد  اخلاقی  کودکان  موثر  است

فصل اول تحقیق :مقدمه

بازی  مساله مهمی  در  زندگی  هر فردی  است با اینکه مطلب  زیادی  در مورد بازی ونقش وفوائد و اهمیت آن بر  رشته تحریر در آمده  باز هم می بینیم که توجه  چندانی چه در خانواده  وچه در مدارس  به ان  داده  نمی شود

در این تحقیق  پایه های  علمی بازی را مورد بررسی قرار داده  وسعی  شدده است جرقه های پژوهش در این  زمین را در ذهن علاقه مندان  ایجاد  کنیم

تحقیق  حاضر مشتمل  بر 5 بخش است

در بخش  اول نخست  کلیات پژوهش وبیان مسئله  مورد  بررسی  قرار  گرفته  است

در بخش  دوم تعریف وتاثیر بازی در  رشد جسمی و....مورد بررسی  قرار  می  گیرد

در بخش  سوم چگونکی  جمع آور  اطلاعات و روش تحقیق بررسی  شده  است

در  بخش  چهارم  پرسش نامه ای در  باره مساله تحقیق  ارائه  شده ونتایج به دست آمده مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته  است

در بخش  پنجم به نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات می پردازد

بیان  مسئله :

بازی کلام کودک  است در جایی که قادر نیست با واژگان محدود  خویش حرف هایی را  باز  گوید بازی  وسیل  بیان آرزوهای  کودکان  است

بازی  واکنشی  برای جبران  مشکلات وناکامی ها و راه به  دست  آوردن وابراز  محبت عاطفه  وتلطیف احساسات است

بازی  واسطه ای برای  کسب خصائی انسانی  وبرای  تحکیم  مسایل انسانی است برای  همانند  سازی کودک  با الگوهای مورد  علاقه اش  است وراه ورود به دنیای  پاک وبی آلایش ورنگارنگ کودکان  است و بهترین  طریق  ایجاد ارتباط دوستی بین  بچه ها  است اهمیت بازی  در  زندگی  کودک به حدی  است که  اگر نخواهیم  آن را تمام  زندگی او  بدانیم به یقین می توانیم آن را زمینه ساز تحول  وتکامل فرد در متن  زندگی  آینده  او دانست بازی  زمینه اجرای  نقش های موظف اورا در  دوران  بلوغ  وبزرگی اورا فراهم می کندبازی  دارای  ارزش  گوناگون است واهمیت  اجرای  آن  نیز به  دلیل  همین  ارزش هاست  بازی  جز لاینفک  زندگی  کودک  است   وعجین شدن آن  با زندگی کودک سبب  شده  تا  کمتر به  اهمیت  وضرورت آن توجه  شده ونقش  آن را در رشد  شخصیت  کودک آن طو ر که باید مورد ملاحظه قرار نگیرد 

فرضیه ها :

که شیش فرضیه مربوطه در بالا بیان  شده  است

اهداف تحقیق

هدف کلی :بررسی  تاثیر بازی  (دویدن  عروسک بازی و...)بر رشد  شخصیت  کودکان (جسمی –ذهنی –عاطفی-اجتماعی –اخلاقی)بین 2-6 ساله ها در شهر کرمانشاه

ضرورت اهمیت تحقیق:

1:با توجه  به این که بازی  بر جنبه های  مختلف  رشد شخصیت فردی و اجتماعی کودکان تاثیر  گسترده ای  دارد و با توجه به اثرات  مستقیم  وغیر  مستقیم بازی  بر رشد  شخصیت کودکان بر آن  شده که تحقیقی در آین  زمینه انجام  شود

2:جمع آوری منبعی  مختصر  از نظرات وپیشنهادات دانشمندان وصاحب نظران در این عرصه جهت استفاده   با این  مسئله روبه رو خواهیم  شد

3:اهمیت دیگر این  تحقیق در این است  که  بررسی  کنیم که بازی تا چه حد پایه های شخصیتی را از  لحاظ ذهنی –عاطفی و..تحت تاثیر قرار  می دهد این که چگونه  می توان بازی  کودکانه  را در جهت  شکوفائی جنبه های  مختلف شحصیت هدایت کرد

4:درپایان اینکه برای دانشجویانی که با مسائل تربیتی کودکان درارتباط اند وبازی هم  یکی از این  مسائل می باشد این  تحقیق  می تواند جرقه ای برای انجام تحقیقات  جامع تر  .کامل تر باشد

متغیرهای  تحقیق:

-متغیر مستقل :بازی

-متغیر وابسته:رشد جسمی-ذهنی-عاطفی-اجتماعی-اخلاقی واجتماعی 

-متغیر کنترل:سن 2-6ساله –مکان شهر کرمانشاه

تعاریف عملیاتی

بازی:مجموعه ای از حرکتها وفعالیتهای جسمی وذهنی  است که باعث  شادی و لذت می  شود

شخصیت :مجموعه از ویژگی ها وصفات رفتاری  فرد که باعث  شناسائی یک فرد  از دیگران  می شود

رشد جسمی:پرورش نیروی بدنی وهماهنگی قسمتهای مختلف  بدن

رشد ذهنی:پرورش توانائی حل  مسئله با استفاده از تجربه ودانش

رشد عاطفی :پرورش توانائی کنترل رفتارهای مانند مهر وعلاقه  خشم وکینه تنش ها وناکامی ها وترس ها

رشد  اجتماعی : پروش توانئی  ارتباط برقرار کردن  با  دیگران ورعایت قوانین ومقررات گروهی

رشد اخلاقی:پرورش درک رفتارهای خوب از رفتارهای بد

 

 

فصل دوم :

ادبیات  تخقیق

تاریخچه بازی :بازی  با زندگی  انسان  پیوندی  دیرینه دارد این  پیوند به  درازای عمر  بشر است آمیختگی  طبیعی سبب  شده تا  آن  را  به عنوان تلاش  روز مره  بشر بنگرند لذا تاریخ  مدونی از  بازی وجود  ندارد آثاری  که از انسان های  اولیه  بر  دیواره غارها نقش  بسته  است نشان  می دهد  که  بشر برای  تنوع دادن به  زندکگی خود تلاش  خلاقانه نموده در  جریان  تمرینات لذت بخش بر  مهارت های  خویش  افزوده است این کوشش  فطری وغریزی حاصل  حرکات جسمی  و ذهنی اوست که حس لذت جوئی اونشات  گرفته  است وبازی زمینه  تفکر  را در انسان  فراهم  نموده است وسبب  رشد وتکامل  او در  طول تاریخ  گردیده بازی  پدیده  ای  نیست که  در یک  مقطع خاصی از  تاریخ  به وجود  امده  باشد  بلکه  پیوسته ومرحله به مرحله اززندگی انسان بوده است وهمین عجین شدن بازندگی منابع شده است که روی آن تجزیه تحلیل تاریخی بوجود آیدارسطووافلاطون اولین کسانی بودند که اشاراتی تحلیل گونه به جنبه های آموزشی بازی داشته اندوآن رامفید وآموزنده دانسته اند ارسطوبازی راواسطه ای برای پاکسازی وتلطیف عواطف انسانی می دانداو معتقد است بسیاری از امیال ناپسند واحساسات نامطلوب در جریان بازی پاک می شودافلاطون نیز  در جمهوریت از بازی به عنوان واسطه ای مطلوب برای تربیت نام برده  ومعتقد است مربیان بایست ازآن به نحو شایسته بهره بگیرند وبا کودکان  بازی  کنند تحقیق پیرامون تاریخچه بازی ها نشان میدهد که بعضی از آنها  تحت  تاثیر عوامل مختلف  با  ریشه های یکسان وتتغیراتی در ظاهرشان در نقاط مختلف  به  اجرا درآمده وهنوز هم در بعضی جاها  رایج است

این مطلب نشان می دهد  که بازی ها  نیز در طول زمان مورد استقبال قرار گرفته  وبافرهنگ وآداب ورسوم مردم مختلف به اجرا درآمده اند ویا تحت تاثیر  نیاز یکسان بشر بامحتوای   مشترک در جاهای مختلف  به وجود آمده اند بازی هایی که  ریشه  در  فرهنگ واعتقادات وروش  زندگی  مردم در  زمان ها ومکان های مختلف داشته اند و اکنون با  گسترش تکنولوژی  وتوسعه وسایل  ارتباط جمعی دست خوش تغیرات  ودر آستانه نابودی  قرار گرفته اند

نظریات بازی

گروس:شاید  نخستین نظریه  پرداز درباره بازی باشد که در سال 1998مشاهداتش را از بازی های حیوانات ودر  سال 1907مشاهداتش را از بازی های انسان ومتاثر از  نظریه تکامل داروین منتشر  ساخت وروان  شناسان معاصر خود را  تحت تاثیر قرار داد او که  معتقد بود بازی  انسان از بازی دیگر  حیوانات برچیده است بازی را دارای  ارزش  انطباقی  می  داند و می گوید بازی به کودکان فرصت  می دهد که فعالیتهای بزرگ سالان را تمرین کنند  وهدف خاصی از آن ندارد کودکان ابتدا  به بازی  هایی  می پردازند که به  رشد وتکامل مهارت های  حسی وحرکتی آنها  می  انجامد وبعدا  به بازی های علاقه مند می شود واقدام  میکنند که روابط اجتماعی آنها را تسریع  می کنند

زیگموندئ فروید:معتقد  است که بازی  به  کودکان امکان  می دهد کامروا شوند وموثرترین  وسیله  برای  این  امر  است هنگامی  که شخص  بزرگ سال به این نهاد هدایت شده به وسیله اصل لذت وخود هدایت  شهده به وسیله اصل  واقعیت تعارض تجربه  می کند ناکام  می شود وبرای  حل  این  تعارض  ورفع ناکامی  آگاهانه یا ناآگاهانه  به راه حل هایی متوسل می شوند  وقتی یک  کودک با  چنین تعارض  مواجه  می شود   می تواند با رسیدن به آرزوها یا  امیالش  در  ضمن بازی پیش آمده اش را حل کند

1-بازی وساخت  شخصیت  در کودکان

شخصیت یکی از متداول ترین ودر عین حال مشخص ترین مفاهیم است که بشر در  زندگی  با آن  سرو  کار  دارند شخصیت  عبارت از طریق  فکری ورفتاری  مشخص در رابط با سازش با محیط اجتماعی خود  است

نظریه  مید:کوکان از  طریق  بازی  شخصییت خودر  را رشد می دهند رشد  شخصیت کودکان از طریق بازی در دوران اولیه کودکی  وبا تقلی و اجرای عملی  نقش بزرگسالان   شکل  می گیر تعمیم  شخصیت که  اجتماعی  شدن در  دوران بلوغ  بر اساس آن  شکل می  گیرد در  ضمن بازی کودکان رشد  می یابد کودک در ضمن بازی ملزم  است تا مقرراتی که بازی ها  نشان می دهد به کار نبر واز طریق با تقلید الگوهای رفتاری  دیگران  رفتار وشخصیت خودر را  شکل می دهد

مسئله دیگری که در  شکل گیری  شخصیت کودکان موثر  است ارتباط نوع بازی با جنسیت آنان  است همراه با رشد تدریجی وهمراه با اهمیته یافتن  بازی های گروهی  دختران وپسران   سعی دارند  تا  در  بازی  ها نقش  بیشتری مربوط به جنس خود راحت بپردازند  همین  مسئله سبب  می  شود تا  شخصیت آنان  تحت تاثیر الگوها  ونقش هایی که در ارتباط با جنسیت خویش برگزیده اند شکل بگیرد در حقیقت نوع  بازی ها نشان  بهتری  از بافت شخصیتی دختران وپسران دارند به طو  مثال یا  

 درحالی که  پسران 

در سننین 7سالگی  به  بعد  با  تشکیل گروه هایی سعی در انجام  بازی های  پر تحرک و پر هیجان دارند  واین خواست خودرا با  آشوب وجنجال توام می کنند دختران به بازی های رویای وخیال   پردازی  می پردازند  پسران خود را رهبر  می  دانند ودر حقیقت  برون  گرا هستند درحال که  دختران  درون گرا هستند بیشر خود را تابع  احساسات می کنند

2-تاثیر بر رشد جسمانی

رشد جسمان  انسان  وهماهنگی بین  قسمت های  گوناگون  بدن و عضلات مختلف  او فرایندی است که از بدو تولد آغاز می  گردد  مرحله به مرحله به سیر تکامل  خود  ادامه  می دهد  فعالیت های که کودک به عنوان بازی  انجام  میدهد در  پرورش نیروی  بدنی وحواس او تاثیر  زیادی  دارد کودک   کودک می پرد  می دود  از  پله  پایین وبالا  می رود  لی لی  می کند خم  وراست  می شود نشت وبرخواست  می کند  دوچرخه سواری  می کند   اسباب بازی ها  را  جابه جا می کند و..در تمام  این  فعالیت ها عضلات واندام  ها ی خود را به کا  می گیرد و موجبات  تقویت  آن  را فراهم   می سازد از نظر حسی  و حرکتی  می توان  گفت بازی حس بینائی –شنوائی –لامسه کودک پرورش  می یبابد  چشم ودست او هماهنگی  بیشتری وبهتری برخوردار  می گردند وعضلات انگشتان دست وپای  او ورزیده  می شوند.بازی تضمین کنندهی رشد جسمانی کودکان  است به عقیده  بسیاری  از  دانشمندان  کودکان در  دوران  قبل از بلوغا روزان به حدود 4الی 5 ساعت فعالیت  شدید عضلات بزرگ نیازمندند یافته های  تحقیقی  نشان  داده اند همان طور که از لحاظ ذهنی  تفاوت های  گوناگونی میان افراد  به  چشم  می خورد از لحاظ رشد جسمی نیز تفاوت هایی    در میان  کودکان  وجود  داردتفاوت میان  افراد  را از لحاظ جسمانی  می توان به  چهار  عامل مربوط دانست

2-1:عوامل ارثی

2-2:سیستم  بیولوژیکی متفاوت

2-3:عوامل اقتصادی  و  اجتماعی

2-4:تمرین وکسب مهارت

3-تاثیر بازی  بر رشد ذهنی  وهوش

همراه با رشد جسمانی کودک  ازن  لحاظ ذهنی  و هوشی مراحل  رشد خود را  طی می نماید نتیجه  پژوهش ها  در مورد رشد هوشی  کودک  نشان  می دهد همان طور که بهبود  شرایط بهداشتی وتغذیه ای می تواند بر رشد  جسمانی  فرد نافذ بوده وان را روز به روز بهتر گردانده  بهبود شرای محیطی نیز امکان  رشد  هوشی کودک را  هرچه بیشتر فراهم   می  سازد به عبارت  دیگر محیط  بهتر هوش بیشتر

یافته های روان  شناسان مبین  این امر است که کودکان تا2سال  اولیه عمر خود بیشتر از طریق  حواس خود با جهان خارج   تماس  دارد  تا  اندیشه خود وسپس همزمان با رشد ذهنی  خود از  اتکا به حواس  کاسته  ودر عوض بر فرآیندهای  ذهنی تکیه خواهد  کرد

باز ی این امکان را برای کودک  فراهم  می سازد  تا  به  بهترین نحو با اشیا و رویدادها آشنا شود  کارکرد  آنها را کشف  نماید کاربرد آنها را  دریابد وسپس  با  استفاده  از این  تجربیات  به کمک  فرایندهای  ذهنی  خود   به  استنباط ونتیجه گیری  پرداخته   وجواب محصولات  را دریابد کودک  مفاهیم  عمده ای که ساخت  ذهنی انسان را شکل می دهد

از نظر پیاژه:بازی وحرکت در رشد هوشی کودک نقش مهمی دارد بر اساس نظر پیاژه حرکت پایه هوش است یعنی هر چه کودک در فعالیت وحرکت  باشد بیشترو  بهتر  می تواند در  رسیدن  به سازگاری که  نتیجه  درون سازی  وبرون سازی است  موفق  بوده وتجربه  بیشری کسب  نماید ودر گذر ازمراحل رشد  موفقیت آمیز  عمل کند این  نظریه پیاژه که حرکت  اساس هوش  است   مورد  انتقاد  هم قرار  گرفته  است  مثلا  نمی  تواند  اعمال هوشی  وحرکت هوشمند کودکان بدون  دست و پا وضعف بدنی بعضی  از  افراد  باهوش  را توجیه  نماید

4-تاثیر  بازی  بر  رشد  عاطفی :

فروید بر  این  عقیده  بود که  ضمیر  هر کس  از  سه  قسمت آگاه – نیمه آگاه –وناخودآگاه تشکیل  شده  است به  این  نظریه کم وبیش با مقداری تعقیر وتعدیل وتعبیر وتفسیر از طرف  سایر  روانشناسان وروان کاوان بعداز فروید نیز  پیشرفته  شده  است   بر  اساس این  نظریه  هیچ  رفتاری بی  دلیل  بروز نمی  نماید منتها  در بعضی  مواقعرفتار  شخص منبعث از ضمیر خودآگاه اوست لذا  شخص برای  درک علت  رفتار  خود  مقداری  کوشش  وتفکر  به خرج دهد ودر  برخی  از  مواقع رفتار  شخص منبع از ضمیر ناخود آگاه اوستلذا  شخص  از درک  علت  رفتاری خود  قاصر بوده  ودر  بسیاری  از موارد  دچار  تضاد  عاطفی وروانی  می گردد باتوجه به نظریه  فروید  واینکه بازی نوعی رفتار  است   می توان  نتیجه  گرفت  که  بازی  نوعی  از بیان  خواسته های  درونی  کودک  است در  واقع می توان  گفت محتوی  بازی  انتخابی  کودکان  اغلب  انعکاسی از خواست  درونی  آنهاست کودک  سعی  می کند  تا     مشکلات  عاطفی  و روانی خود را در بازی  منعکس  کرده وسپس راه حلی برای  غلبه  بر  آن ها دریابد از طریق بازی مهر وعلاقه خشم و کینه وتنش ها ناکامی ها   ناامنی ها  ترس ها آشفتگی ها  سردر گمی های خود را  به  نمایش  می  گذارند  با بروز  این  حالات  درونی کودک  می آموزد که باید به نحوی  با  آنها  کنار  بیاید لذا  یا  آنها را به  دور  می افکند  و یا  اینکه آنها  را کنترل  می کند  به  هر  حال  از این طریق به نوعی  آرامش  عاطفی  دست   می  یابد  باکسب  آرامش  عاطفی  او قادر  به تصمیم گیر  منطقی تر  می گردد او خویشتن  را با  اعتماد  به نفس باز  می یابد واز لحاظ عاطفی  پخته تر  می گردد

5-تاثیر  بازی  بر  رشد  اجتماعی :

کودک به هنگام بازی به کشف محیط خود می پردازد واز طریق بازی نخستین گام هارا برای اجتماعی شدن بر می دارد همکاری وتشریک مساعی با گروه رافرا می گیرد وبر کیفیت تاثیر گذاری بر دیگران تاثیر پذیری قوت می یابد کودکان از طریق بازی یاد می گیرند که چطور می توانند مورد پذیرش افراد گروه واقع شوند وبه میزان تواناییهای لازم برای موفقیت در گروه پی می برندوهمچنینبر چگونگی استفاده از توانایی های دیگران برای رفع نیازهای خود آگاه می کردند

کودک با انتخاب نوع بازی و سازماندهی آن وملزم ساختن خود به رعایت اصول ومقررات نوعی از زندگی اجتماعی را که آموزش آنها ازهیچ طریق امکان پذیر نیست می آموزند .اهمیت بازی در رشد اجتماعی کودکان  به ویژه در جوامع پشرفته که ساخت اجتماعی متحول تری دارندونقش اجتماعی واقتصادی پدرومادر در رابطه با شرایط موجود نیز تغییریافته است بی نهایت برجسته وپر اهمیت است در جوامع پیشرفته صنعتی به سان جوامع کنونی بنا بر ماهیت کار کودکان جدا از والدین زندگی می کنند ومشاهده مستقیم فعالیت والدین برای کودکان جهت نقش پذیری زندگی آینده امکان پذیر نیست چگونه می توان کودکان را برای آینده آماده وتربیت نمود؟

در بسیاری موارد اگو پذیری جوابی است که می توان به سوال فوق داد در مدارس نیز می توان با انجام بازی هایی که در آن امکان انجام بازی نقش آینده طفل در جامعه فراهم می شود وبه سازگاری طفل با جامعه آینده کمتر کرد کودک می تواند از طریق بازی با حقایق زندگی آشنا شده وبا مشاهده ومقایسه راه خود را مشخص وانتخاب نماید کودک از طریق بازی درمی یابد که چه نظام وسیستمی در جامعه حکومتی او وجود دارد ؟ چه اموری را باید انجام دهد واز انجام چه اموری باید خوداری کند ؟ مشاغل ومسئولیتهای جامعه کدامها هستند ونقش ووظیفه او در برخورد با آنها چگونه است ؟از سوی دیگر او با شرکت در بازی کودکانه زمینه های همکاری و پیوستگی با جامعه را آموخته واز حالت فردیت در می آید

تاثیر بازی در رشد اخلاقی:

در بازی خصوصیات اخلاقی کودکان شکل می گیرد کودک در حین بازی در می یابد که چه چیز خوب است وچه چیز بد است وبایستی بین خوب و بد وخوبی برتر تفاوت قایل شود

آقای صادق دهقان پور در مقاله هش در مورد ارزش تربیت اخلاقی بازی می گو ید :بازی از عوامل مهم برای تربیت اخلاقی کودک است طفل حق وباطل وگناه و ثواب را در خانه ومدرسه یاد می گیرد واجرای مقررات اخلاقی در آنها به اندازه بازی جدی نیست کودک میدا ند اگر بخواهد عضو پذیرفته شده و مورد توجهی در گروه خود گردد با انصافذ ومودب درستکار وراستگو بازنده خوب وخوددار باشد او در ضمن بازی بیش از هر وقت دیگری یاد میگیرد که مقررات را به سرعت وبه طور کامل اجرا کند

با اطمینان می تون گفت در طول بازی کودک با معیارهای اخلاقی عملا آشنا مشود معنای درسکاری-حقیقت طلبی-داوری منصفانه وعدالت رعایت حقوق دیگران تسلط بر نفس ودیگر فضائل اخلاقی را در می یابد و یاد می گیرد که اگربخواهد مورد اعتماد و قبول دیگران قرار گیرد باید پایبند اصول اخلاقی باشد کودک در بازی احساس مسئولیت در مقابل گروه وانجام وظائف محوله –حس دوستی ورفاقت-هماهنگی برای رسیدن به هدف  مشترک ونظیر این ها را مد نظر قرار می دهد در جریان وقائع بازی –کودک مفاهیم اخلاقی را با در می آمیزد وبعد معنوی رفتارش را تقویت می کند

انواع بازی از جهت محتوا وکاربرد:

1/ بازی های جسمانی2/بازی های تقلیدی3/بازی های نمایشی4/بازی های نمادی5/بازی های تخیلی6/بازی های آموزشی7/بازی های محلی وسنتی8/بازی های ورزشی

فصل سوم:

روش تحقیق وابزار های جمع آوری اطلاعات:

در این تحقیق از روش توصیفی استفاده شده است .برای بدست آوردن اطلاعات  مورد نظر به بهزیستی مراجعه شده وبا مشکلات وایجاد ارتباط توسط مسئول سازمان آمار وارقامی در زمینه مهد کودک های کرمانشاه در اختیار ما  قرار گرفت که به شرح ذیل است:

در شهر کرمانشاه حدود92 مهد کودک وجود دارد که حدودا"بیش از5000  کودک در آن آموزش می بینند و تعداد مربیان حدود 430 نفر می باشد

در این تحقیق با استفاده از نمونه کیری خوشه هی از میان مهد کودک ها 20 مهد انتخاب شده واز میان  مربیان این مهد کودک ها بطور تصادفی 100 نفر مربی انتخاب شده است و یک پرسشنامه درجه بندی شده استاندارد که حاوی 30 سوال پنج گزینه ای طرح لیکرت که به صورت الف/کاملا"موافقم ب/موافقم ج/نظری ندارم د/مخالفم و/کاملا"مخالفم طراحی شده است که در ابتدا در یک گروه 20 نفره  به صورت آزمایشی اجرا شد تا مشخص گردد تا چه میزان میان سوالات همبستگی وجود دارد  پس از انجام طرح آزمایشی واطمینان حاصل کردن از سوالات آنها رادر نمونه های واقعی 100 نفر مربی اجراء نمودیم

فصل چهارم:

سوالات پرسشنامه:

1-بازی باعث می شود که کودکان احساس هویت واستقلال کنند

2- بازی باعث  می  شود که کودک خود پنداری  مثبت  در خویش رشد و گسترش دهند

3-بازی به کودک این  امکان  را  می دهد  که  شیرینی ها وتلخی ها را  شخصا  وعملا  تجربه  کند

4-بازی به کودک   کمک می کند که نقش  جنسی  خود را دریابد

5-بازی به  کودک فرصت می  دهد  که  توانایی های جسمانی  اش در  مقایسه با معیار های خود ودیگران  آزمایش کند

6-بازی به کودک  کمک  می کند که نیازی های بدنی وروانشناسی خود را  ارضا کند

7ک-بازی به کودک  کمک  می کند که مهارتهای حسی وحرکتی خود را رشد  و گسترش دهد

8-کودکان خردسال از طریق بازی می توانند بین  چشم  و دست هایشان هماهنگی  ایجاد  کنند

9-کودکان  از  طریق  بازی  های مختلف حرکات بدن خود را  تحت  کنترل می  آورند

10-کودکان  خردسال  بین بازی و اسباب بازی های پسرانه  ودخترانه فرق نمی گذارند

11-کودکان از طریق  بازی  با تغیر مجموعه  ذهنی خود به  جستجوی  راه حل هایی برای  سوالهایشان  می پردازند

12-کودکان خردسال  موجودات  زنده را اشیا ی بی جان تشخیص نمی دهند   و همه  را  جاندار می پندارند

13-کودکان  از طریق بازی  مفاهیم مختلف  را  از  ساده به  پیچیده  از کلی به جزئی  وشخصی یاد  می گیرند

14-کودکان  ضمن  بازی  می توانند افکار وخواسته ها یشان را منعکس  کنند

15-کودکان  ضمن بازی   امیال سرکوفته شان را   ارضا  می کنند

16-کودکان تنش های خودرا کاهش  می دهند ویا از بین  می برند

17-کودکان  ضمن بازی به  تبادل عاطفی وتجربی  با  همسالان خود می  پردازند

18-از  طریق  مشاهده بازی  کودکان ونحوه  برخورد آنها با  وسایل  میتوان به  مشکلات    عاطفی  آنها  پی برد

19-کودکان  در  ضمن بازی نقش های  اجتماعی خود را  یاد  می  گیرند 

20-کودک ضمن بازی در  می یابد که  همیشه مسئولیت  اعمال خویش را  به  عهده  بگیرد

21-کودکان ضمن  بازی با  امور گوناگون  زندگی بزرگ سالان آشنا می  شوند

22-کودکان در بازی به  ارتباط با  دیگران  برانگیخته   می شوند

23-کوددکان در ضمن  بازی با انطباق های لازم زندگی جمع  آشنا  می شوند 

24-کودکان ضمن بازی  با مفاهیم حق ووظیفه عملا  آشنا  می  شوند

25-کودکان  ضمن بازی  عملا  معیارهای اخلاقی را در می یابند و رعایت  می کنند

26- کودکان  ضمن بازی یاد  می  گیرند که  چگونه رفتارشان را  بر حسب اقتضای  موقعیت تغییر  دهند

27-ازی  سبب  می  شود کودکان رفتار  اخلاقی  را از  اطرافیان وهمسالان خود  بیاموزند

28- بازی  سبب  می شود کودکان  با  همانند  سازی یا آموزش  مستقیم  با رفتار اخلاقی  مورد  تایید جامعه آشنا  شوند

29- کودک سعی  می کند  ضمن بازی  طوری  رفتار  کند  که تمجید  ومحبت  دیگران  را  نسبت  به خود  برانگیزد

30-کودکان  ضمن  بازی در  می  یابند  که چه چیز  خوب  و درست  است  وچه  چیزی  بد  ونادرست  است     

 

تجزیه وتحلیل فرضیه های تحقیق براساس اطلاعات به دست آمده از پرسشنامه:

فرضیه اول/:بازی بر رشد کودکان  موثراست

سوالات 1و2و3و4پرسشنامه برای سنجش این فرضیه در نظر گرفته شده بود

سوالهای1و2بامجموعه100درصد

سوال3بامجموعه99درصد

سوال4بامجموعه93درصد

تایید میکند که بازی بر رشد شخصیت کودکان امی بدیهی است وشخصیت کودک بر پایه بازی دوران کودکی بنا شده است بنابراین فرضیه فوق بی هیچ شکی به اثبات رسید.

فرضیه دوم/:بازی بر رشد جسمانی کودکن موثر است

سوالهای5و6و7و8و9پرسشنامه این فرضیه را مورد آزمایش قرار گرفته

سوال5با مجموع83درصد

سوال6با مجموعه96درصد

سوال7با مجموعه96درصد

سوال8بامجموعه98درصد

سوال9بامجموعه93درصد

با اطمینان کامل به اثبات فرضیه انجامید و نتیجه اینکه بازی به طور فزایندهای بر رشدوکنترل وتعادل اغضای بدن موثر است وهمچنین باعث افزایش کارآمدی و رشد هماهنگ اعضای مختلف بدن می شود بناباین این فرضیه نیز با اطمینان مورد تاییدواثبات قرار می گیرد

فرضیه سوم/:بازی بر رشد ذهنی کودکان موثر است

سوالهای10و11و12و13و14پرسشنامه این فرضیه را مورد سنجش قرار داده است

سوال10 با مجموعه 98درصد

سوال 11با مجموعه 80درصد

سوال12 با مجموعه 86درصد

سوال13 با مجموعه 96درصد

سوال 14 با مجموعه100 درصد

فرضیه فوق را مورد تایید قرار می دهد وثابت می شود که بازی نه تنها باعث تقویت حافظه و قدرت تشخیص در کودکان می شود در واقع بازی سبب ایجاد خلاقیت ونو آوری در کودکان می گردد.بنابراین با توجه به سوالات تحقیق بالاترین درجه موفقیت را کسب کرده اند این فرضیه نیز با نهایت اطمینان به اثبات رسیده است

فرضیه چهارم/:بازی بر رشد عاطفی کودکان موثر است

سوالهای15و16و17و18برای سنجش این فرضیه در نظر گرفته شده است

سوال15 با مجموعه 84درصد

سوال16 بامجموعه د94رصد

سوال17 با مجموعه 78درصد

سوال18 با مجموعه 99درصد

تایید می کند که بازی بر رشد عاطفی کودکان موثر است بازی نه تنها سبب می شود که کودکان تنش های خود را کاهش دهند بلکه نحوه تبادل عاطفی را به کودکان می آموزد وهمچنین به کودکان کمک می کند که جنبه های عاطفی رشد خود را گسترش ورشد دهند.

بنابراین با به دست آوردن میزان امتیاز مطلوب وبالا مورد تایید واثبات قرار می گیرد

فرضیه پنجم/:بازی بر رشد اجتماعی کودکان موثر است

سوالهای19و20و21و22و23و24برای بررسی این فرضیه در نظر گرفته شده است

سوال19با مجموعه97 درصد

سوال20 بامجموعه74 درصد

سوال21 با مجموع85ه درصد

سوال22 بامجموعه98 درصد

سوال23با مجموعه92 درصد

سوال24 با مجموعه77درصد

موافقت فرضیه مورد نظر را اثبات میکند کودکان در بازی نقش های اجتماعی را می آموزند وزندگی اجتماعی را تجربه می کنند و همچنین زندگی بزرگسالان را تجربه می کنند

فرضیه ششم/:بازی بر رشد اخلاقی کودکان موثر است

سوالهای25و26و27و28و29و30برای سنجش این فرضیه در نظر گرفته شده است

سوال25بامجموعه79 درصد

سوال26 بامجموعه97 درصد

سوال27 با مجموعه100 درصد   

سوال28 با مجموعه99 درصد

سوال29با مجموعه 88درصد

سوال30بامجموعه95 درصد

به اثبات فرضیه انجامید کودکان رفتار اخلاقی را در ضمن بازی از دیگران می آموزندوهمچنین معیارهای اخلاقی –تشخیص خوب وبد ورفتارهای اخلاقی مورد تایید جامعه از طریق بازی آموخته می شود

فصل پنجم

نتیجه گیری/:

سن 2 تا 6 سالگی از دوره های اساسی زندگی هرانسان است بر اساس نظریات متفاوت محققان و روانشناسان پایه های شخصیتی کوذکان در این سنین شکل می گیرد . بنابراین هرگونه آموزش ونحوه برخورد با کودکان دراین سنین تاثیرات غیر قابل انکاری بر شخصیت کودکان در سنین بزرگسالی خواهد گذاشت .

اگر با دقت بیشتری به اطرافیان خود بنگریم  آنانکه شاهد کودکیشان بوده ایم و یا حتی کودکی خود را به خاطر آوریم می بینیم کسانی که کودکی خوبی پشت سر گذاشته اند و به اندازهی کافی از محبت والدین سرشارشده اند در کنار خواهران و برادر خود دوست داشتن وایثار را تجربه کرده اند وبا دو ستان خود قانون پذری و جامعه پذری را فرا گرفته اند در بزرگسالی  نیز افرادی متحمدن با روانی سالم هستند وبازهم نقش بازی در تمام این جنبه ها بسیار مهم وبارز است . کودکان در لحظه لحظه های بازیشان چگونه زندگی کردن را می آموزند وهر شکلی از بازی منافع ویژه خود را دارد بازی قدرت تمرکز کودکان را افزایش میدهد . دایره ی لغات اورا گسترده می کند و مهارت کلامی را در کودکان تقویت می کند در حین بازی کودکان رعایت نظم وانضباط را یاد می گیرند صبررا با آرامش و لذت تجربه می کنند رعایت نوبت و رقابت درست را می آموزند .

دنیای تخیلات و خلاقیت خود را وسعت می بخشند نقشهای مختلفی را تمرین می کنند احساسات و عواطف آن نقش ها را می آموزند و زندگیرا تجربه می کنند بازی نه تنها در زندگی اجتماعی کودک بسیار تاثیر گزار است به کودک کمک می کند درحین بازی با جنبه های مختلف وجود خود آشنا شود .

بازی ذهنیات – اخلاقیات و عواطف کودک را دگرگون می کند و آنها را در مسیر رشد و سلامت تقویت می کند . در واقع بازی الفبای زندگی است کودک با نشاط و سلامت امروز – بزرگسال وسرزنده ی فردا است .

پیشنهادات/:

1-می توان کودک را در گروههای سنی همسالان قرار دهیم و برای هر گروه با توجه به تواناهیشان بازیهای متناسبی انتخاب کنیم .

2-برای کودکان 2و3 ساله بازیهایی را انتخاب کنیم که بیشتر صحفه ی جسمانی کودکان رارشد دهد . یعنی کودکان بتوانند با انجام این بازیها میان اعضای بدن هماهنگی ایجاد کنند وبتوانند تعادل بدنی خود را حفظ کنند مثل بازی با خمیرهای  مجسمه سازی ومکعبهای خانه سازی .

3-کودکان 4 ساله را باید از طریق بازیهای مثل قصه گوی شعر خوانی آموزش دهید زیرا کودکان در سن 4 سالگی بیشتر سعی دارند که عاطفی برخورد کنند و به دوستان خود ابراز علاقه کنند بنابراین با درک این مطلب می توانیم به وسیله ی انیمیشن بازیها عواطف واحساسات کودکان را در مسیری مثبت قرار دهیم .

4-برای کودکان 5 و6 ساله بهترین بازیها آنهایی هستند که قوه ی عقلانی و ذهنی آنها را تقویت کنند زیرا این کودکان در سنین پیش دبستانی هستند وکم کم باید آماده ورود به محیط مدرسه شوند . می توانیم با استفاده از بازیهایی مثل پازل و طرح معما قوه ی خلاقیت وهوش کودکان را تقویت کنیم . همچنین یادگیری نظم وانظباط رعایت حقوق دیگران واحترام گذاشتن به دیگرتان وتشخیص دادن کارهای درست از کارهای نادرست و...

بنابراین میتوانیم با ارائی بازیهای مختلف و متناوب برای کودکان سنین مختلف به رشد شخصیت آنها کمک کرده وآنها را برای زندگی بهتر وشادتر در بزرگسالی آماده کنیم.

 

علی اصغر مرادی- دانشجوی رشته روابط عمومی

 


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه یازدهم بهمن ۱۳۸۸ توسط علی اصغرمرادی
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک  
بک لینک فا